Przegląd rehabilitacji

13 wrz, 2020 | cyprian | No Comments

Przegląd rehabilitacji

Rehabilitacja i fizjoterapia, zwana również medycyną fizyczną,

to dziedzina nauk medycznych, której celem jest poprawa i przywrócenie normalnego funkcjonowania i jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi lub niepełnosprawnościami. Fizjoterapia może również odnosić się do usług rehabilitacyjnych, które zajmują się takimi problemami, jak uraz rdzenia kręgowego, udar lub zaburzenia neurologiczne.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje leczenia rehabilitacyjnego, z których może wybierać lekarz. Jeden rodzaj jest wykonywany poprzez plan ćwiczeń fizycznych, a drugi poprzez program rehabilitacji nadzorowany przez lekarza. Oba typy mogą pomóc w uzyskaniu ogólnego wyleczenia i zapobieganiu dalszym niepełnosprawnościom.

Dobrym przykładem ćwiczeń fizycznych jest fizjoterapia. Ten rodzaj techniki rehabilitacyjnej polega na wykonaniu szeregu ćwiczeń mających na celu wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni ciała. Jest to bardzo skuteczna metoda rehabilitacji pacjentów z ciężkimi kalectwami i urazami.

Rehabilitacja poprzez fizjoterapię przebiega w dwóch głównych etapach. Etap pierwszy, zwany etapem przygotowawczym, polega na pierwszej wizycie u lekarza w celu omówienia jego stanu zdrowia i ciężkości schorzenia. Na tym etapie lekarz przeanalizuje historię choroby pacjenta i oceni jego aktualny stan. W tym czasie upewni się również, że nie ma fizycznych zaburzeń, które mogły wywołać jego problem i czy może on poruszać się po swoich kończynach.

Po postawieniu przez lekarza diagnozy i ustaleniu odpowiedniego etapu rehabilitacji, pacjentowi poddawane są ćwiczenia fizjoterapeutyczne. Będzie to obejmować ćwiczenia terapeutyczne wzmacniające i tonizujące mięśnie ciała. Obejmuje również ćwiczenia poprawiające równowagę i koordynację.

Po pełnej ocenie pacjenta przeprowadzany jest także drugi etap programu, mający na celu ustalenie historii choroby pacjenta. Obejmuje to ocenę rodzaju niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Informacje te pomogą lekarzowi w ustaleniu najbardziej odpowiedniego przebiegu rehabilitacji dla pacjenta.

Po tym, jak ośrodek rehabilitacji określi typ programu rehabilitacji,

który jest najbardziej odpowiedni dla pacjenta, ustali teraz harmonogram dla pacjenta. Będzie też monitorować postępy procesu rehabilitacji. podczas każdej sesji.

Ośrodki rehabilitacyjne są również odpowiedzialne za tworzenie obiektów rehabilitacyjnych, takich jak ośrodki zdrowia, w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej i usług pacjentowi, który przeszedł rehabilitację. w tych ośrodkach.

Przed otwarciem centrum rehabilitacyjnego konieczne jest, aby ośrodek spełnił kilka wymagań i uzyskał zgodę Federalnej Administracji Leków (FDA). Musi również posiadać odpowiedni sprzęt medyczny, taki jak łóżka medyczne, sale operacyjne, aparaty rentgenowskie i inny sprzęt.

Ponieważ ośrodki rehabilitacyjne koncentrują się na rehabilitacji, ich programy i procedury lecznicze będą zazwyczaj składać się z serii specjalistycznych sesji. Te konkretne sesje będą obejmować terapię indywidualną lub grupową, terapię zajęciową i fizjoterapeutyczną, programy psychologiczne i doradcze. wraz z sesjami doradczymi dotyczącymi stresu i depresji.

Istnieje wiele rodzajów placówek rehabilitacyjnych, w tym stacjonarne ośrodki rehabilitacji, grupowe i środowiskowe ośrodki rehabilitacji, stacjonarne ośrodki rehabilitacji i ambulatoryjne ośrodki rehabilitacji. Ośrodki rehabilitacyjne mogą również obejmować ośrodek zdrowia psychicznego, w którym leczeni będą pacjenci potrzebujący pomocy w radzeniu sobie ze stresem, depresją i innymi problemami psychologicznymi. . W niektórych ośrodkach istnieje również program rozszerzonej rekonwalescencji i opieki pooperacyjnej dla pacjentów po okresie leczenia.

Ośrodki rehabilitacyjne będą również różnić się metodami leczenia pacjentów. Stosowane metody leczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju rehabilitacji oraz stopnia niepełnosprawności lub upośledzenia.

Ośrodki rehabilitacyjne różnią się również pod względem organizacji personelu. Niektóre ośrodki mogą wymagać regularnych indywidualnych sesji doradczych między lekarzem a pacjentami, podczas gdy niektóre ośrodki mogą zatrudniać prywatnych psychologów, aby oferowali indywidualne porady pacjentom.

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

No Comments & Reviews